Ester Neumannová

Gestalt Institut

S Gestalt terapií se poprvé potkala před 20 lety. V soukromé praxi se 16 let věnuje individuální, párové skupinové psychoterapiii, supervizi a koučinku. Je členkou kmenového týmu Institutu pro výcvik v Gestalt terapii v Praze, Bulharského Gestalt institutu a Kavkazského institutu v Gruzii.

Marian Chrasta

Gestalt Institut

Od roku 1999 má vlastní poradenskou a terapeutickou praxi, je lektorem Institutu pro výcvik v Gestalt terapii, Praha, členem AGT - české Asociace pro Gestalt terapii a také členem EAGT - Evropské asociace pro Gestalt terapii

Pracuje jako psychologický poradce a terapeut a lektor kurzů rozvoje všímavosti - uvědomování.